Tel: (+1) 767-123-786

Mon → Sat : 6am-10pm

Email: hello@example.com

Facebook

Twitter

LinkedIn

Youtube

Instagram


ยูเอ็น ชี้ถ้าเยเมน ยังมีสงครามกลางเมืองอยู่ เสี่ยงผู้คนอดยากเป็นประวัติการณ์

ในตอนนี้ ชาวเยเมนกว่าล้านคนกำลังรอการช่วยเหลือจากภายนอก ซึ่งสงครามดำเนินมานานกว่า 2 ปี นับจากเยเมนเกิดสงครามกลางเมืองในปี 2558 และกลายเป็นสงครามตัวแทนของชาติมหาอำนาจ ระหว่างฝ่ายซาอุดีอาระเบีย นิกายสุหนี่ กับฝ่ายอิหร่าน นิกายชีอะห์ที่ช่วยเหลือกบฏฮูตี

มีพลเรือนเสียชีวิตมากกว่า 8,670 ราย (ในจำนวนนี้เป็นเด็กเล็กกว่า 1,500 รายที่เสียชีวิต) 40,000 คนบาดเจ็บ และอีกกว่า 100,000 คนที่ไม่มีงาน ไม่มีสเบียงอาหาร และต้องอดอยาก โดยตัวเลขเหล่านี้เกิดจากการโจมตีทางอากาศหรือการโจมตีทางบก ตามมาด้วยการระบาดของเชื้ออหิวาต์ ทำให้ประชากรร้อยละ 70 ของประเทศต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพราะไม่เช่นนั้นจำนวนของผู้เสียชีวิตแน่นอนว่าต้องเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ

โดยเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติ กล่าวว่ากลุ่มประเทศที่นำโดยซาอุดีอาระเบีย ต้องยกเลิกการปิดกั้นเส้นทางเข้าสู่เยเมน ถ้ายังไม่ผ่อนปรนภายใน 6 สัปดาห์นี้ เสบียงอาหารจะหมดลง “ถ้าไม่มีการยกเลิกมาตรการปิดกั้นเยเมน เราจะได้เห็นความอดอยากในเยเมน และจะมีผู้อดอยากมากที่สุด ตั้งแต่ที่เราเคยเห็นมาในช่วงหลายทศวรรษบนโลกใบนี้ ซึ่งจะมีผู้อดอยากหลายล้านคน”